Gốm sứ bát tràng nhận được nhiều lời khen của mọi người

Lại Hương  thấy Tài Chiến Luận  đỡ Đồng Thiệu Hoàn ấm chén bát tràng giả cổ ra khỏi phòng bát đĩa bát tràng của Làn Bân  đưa về phòng riêng thì nghĩ thầm:

Công phu  thật là kỳ diệu! Cứ nhìn tên tiêu sư kia hùng hổ thế nào mà khi ấm chén bát tràng giả cổ bị điểm trúng huyệt rồi thì mặt mày méo xệch nhăn nhó không cách gì trị được đến ấm chén giả cổ bát tràng nỗi phải khuất mình chịu nhục đi cầu xin ỷ ôi xin cứu mạng! Thầy ta chắc phải giỏi về môn huyệt  này lắm nên trông người vẫn ung dung mà không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên cả. Sao thầy ta lại không truyền cho ta phép huyệt  ấy nhỉ? Trước sau ấm chén giả cổ bát tràng http://gomhailong.vn/bo-am-chen-gia-co gì ta cũng phải xin thầy dạy cho ta mới được.

Lại Hương  quay trở về phòng mà trong lòng cứ  lâng mơ tưởng mãi đến công phu huyệt . Dùng bữa xong, Lại Hương nói vui với bà nội và mẹ cho vui. Định đi tìm thầy  thì bị Lý thái  với ấm chén giả cổ bát tràng Lý phu nhân gọi lại rầy la:

Tôi thích lui tời làng gốm bát tràng

Tại sao con cứ thích đi sinh sự hoài vậy? Hết can thiệp vào việc người này lại ấm chén giả cổ xen vào việc kẻ khác! Từ thời gian đó bà cũng giống mẹ không muốn con mặc y phục cải nam trang nữa, nhớ chưa! Con phải ở gần bà nội với mẹ chớ đừng cưỡi mã đi ấm chén giả cổ  buông lung nữa!

Lại Hương  cười thưa:Con nghe bà và mẹ thường than là ấm chén giả cổ không có con trai cho vui nên. Nên con cố biến thành con trai đây, sao bà và mẹ lại không muốn?

Tôi thích lui tời làng gốm bát tràng

Lý phu nhân chỉ có từng  mình nữ nhân  là con nên chiều chuộng gốm bát tràng nâng niu còn hơn cả thứ gì , vì thế đôi khi mà nữ nhân  trở nên ương ngạnh. Vì vậy khi nghe nữ nhân  nói thế thì cả mấy người làng gốm bát tràng chỉ cười mà thôi chứ không la rầy trách mắng nữa.

Chờ cho bà nội và mẹ lên giường đi nghỉ, Lại Hương gốm bát tràng  cũng định cởi áo đi nằm thì bất chợt bên kia có tiếng động nhẹ. Lại Hương  day sang phía cửa sổ ngóng xem thì chấn có tiếng kêu . bóng người đeo ngoài cửa sổ chõ miệng vào bên đó nói nhỏ rằng:

Thằng bé ranh kia còn không mau ra ngoài này! Ta có chút chuyện làng gốm bát tràng xem thêm muốn hỏi ngươi đó.

Lại Hương ừ tiếng rồi tay cầm theo vũ khí vội vàng mở cửa ra ngoài. Trong mà đêm thì Lại Hương  trông thấy cái bóng đen chờ sẵn tại đó. Vừa thấy nữ nhân có bóng đen lập tức lên tiếng: Ta cũng khá khen cho ngươi dám ra đây gặp tao. Tưởng đâu ngươi trốn gốm bát tràng trong phòng rồi chớ!

Related Posts

About The Author

Add Comment