BCKTKT cho công trình Dự án gold Tower

Dự án gold Tower nói là Dự án gold Tower lập BCKTKT? Nếu Dự án gold Tower có đủ năng lực để lập BCKTKT thì có nghĩa là có thể thẩm định được.
– Trong BCKTKT thì không có thiết kế cơ sở mà phải là thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thi công.
– Đối với nguồn vốn 100% tư nhân thì không cần thiết phải thẩm định, nếu bạn muốn thẩm định thì bạn có thể thuê một đơn vị tư vấn. Trong trường hợp xin giấy phép xây dựng thì cơ quan quản lý họ sẽ thẩm định hồ sơ của bạn.
– Theo tôi hiểu thì ý của Dự án gold Tower là: Dự án gold Tower đang lập dự án đầu tư xây dựng (Trong dự án đầu tư xây dựng có thiết kế cơ sở) và phải trình thiết kế cơ sở để xin phép xây dựng. Như vậy thì, công ty bạn chỉ cần thuê một đơn vị có đủ tư cách pháp nhân để lập dự án đầu tư và lập thiết kế cơ sở là được. Việc thẩm định hồ sơ của một đơn vị tư vấn chỉ là bước tăng tính minh bạch của hồ sơ thôi. Em quên chưa nói đến việc dự án này của bọn em <7 tỷ và việc lập BCKTKT phục vụ cho việc vay vốn ở Ngân hàng phát triển VN. Vậy thì có khác gì không hả các anh?. Nếu dùng vốn tự có thì không vấn đề gì rồi. Đằng này bọn em cũng phải xin GPXD, mà GPXD thì cần phải có phê duyệt BCKTKT. Đương nhiên để vay vốn ngân hàng thì bạn phải lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật. Công ty của bạn là Công ty cổ phần 100% vốn tư nhân, bạn phải thực hiện việc đầu tư theo Điều lệ, Quy chế đầu tư XDCB (nếu có) của Công ty, còn lập Hồ sơ để vay vốn NH thì phải thực hiện theo các thành viên đã hướng dẫn, dự án của bạn phải đảm bảo đúng quy hoạch được duyệt (theo Luật định), xây dựng phải có giấy phép…vì dù là Công ty CP vốn TN nhưng bạn vẫn phải thực hiện.

Related Posts

About The Author

Add Comment