làm DA nhà ở thương mại Căn hộ Gold Tower

Các Căn hộ Gold Tower vào trang gov.moj của Bộ tư pháp xem lược đồ thì Căn hộ Gold Tower có thể biết được. Nhưng các tiêu chuẩn về xây dựng ví dụ như TCVN 5673-1992 làm sao Căn hộ Gold Tower biết nó đã hết hiệu lực hay là còn?
Sở dĩ Căn hộ Gold Tower hỏi là vì cơ quan Căn hộ Gold Tower phát sinh hạng mục nhà ăn giá trị khoảng 300 triệu, tiền lập báo cáo kinh tế kỹ thuật ít quá bên tư vấn họ không làm. Sếp giao nhiệm vụ cho Căn hộ Gold Tower làm tất, mình sang bên ấy chỉ việc ký thôi. Mong các bác chỉ bảo giúp. Căn hộ Gold Tower xin cảm ơn nhiều. nếu muốn biết các tiêu chuẩn thì đành chịu khó update thôi. hiện nay có phần mềm để tra cứu các tiêu chuẩn. nói chung là phải chịu khó một chút. Hiện mình đang làm dự án xử lý nước thải, mình không biết giữa hồ sơ yêu cầu- đề cương nhiệm vụ khảo sát- quyết định phê duyệt nhiệm vụ và chỉ định thầu thì cái nào có trước cái nào có sau. trình tự các công việc của bạn phải làm là: lập hồ sơ yêu cầu->đánh giá HS ĐX->chỉ định thầu->ký hợp đồng->lập đề cương NV->phê duyệt đề cương NV. Chúc DA của bạn sớm hoạt động. BQLDA là một doanh nghiệp có 49,8% vốn Nhà nước do tập đoàn quản lý. Có diện tích đất lớn hơn 5000m2 đang là nhà máy trong nội thành, khi di chuyển nhà máy ra ngoại thành theo QĐ 74 của UBND TP Hà Nội muốn chuyển đổi diện tích đó sang làm dự án nhà ở thương mại thì có phải xin chủ trương của Bộ tài chính không, theo văn bản nào. Việc di dời nhà máy và thực hiện DA thương mại thì phải xin phép thành phố và cơ quan chủ quản nhà máy (cấp trên quản lý trước đây). nếu bộ tài chính quản lý thì mới phải xin phép, còn không thì thôi.

Related Posts

About The Author

Add Comment